Menu Zavřeno

Výsledky

V průběhu projektu budeme pracovat na:

  • Kompetenčním profilu tzv. „videoučitele“, učitele schopného prakticky využívat digitální formu vzdělávání v praxi, založený na kvalifikačních strukturách EU a zásadách kvality, podle Evropské klasifikace dovedností/kompetencí, kvalifikací a povolání (ESCO) a DigCompEdu.
  • Metodiku pro vytvoření analýzy dovedností „videoučitele“, rozpoznání kompetencí a identifikaci vzdělávacích potřeb.
  • Online videokurz, který prověří všechny potřebné kompetence definované v kompetenčním profilu a doplní mezery, které každý učitel potřebuje pro správnou transformaci analogových výukových jednotek do plně efektivní digitální výuky.
  • Videokurz pro zelený průmysl (solární fotovoltaika pro vlastní spotřebu; solární fotovoltaické elektrárny; solární termální energie; aerotermální čerpadla).