Menu Zavřeno

Partneři

RegioVision je nezávislá poradenská a obchodní společnost s téměř dvacetiletými zkušenostmi v oblasti integrace trhu práce, náborových služeb, vzdělávání a rozvoje společností. Hlavním zaměřením společnosti je koncepce, koordinace a implementace regionálních a evropských projektů zaměřených na trh práce. Klíčovou oblastí je zejména komplexní rozvoj pracovních schopností nezaměstnaných osob a individuální mentoring. Úzká spolupráce mezi společnostmi, asociacemi a evropskými či regionálními partnery tvoří výchozí bod pro ekonomicky orientované, profesionální a inovativní projekty.

Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology LTD-CARDET, Kypr je nezávislá, nezisková, nevládní, výzkumná a vývojová organizace se sídlem na Kypru. Je jedním z předních výzkumných a vývojových center v evropsko-středomořském regionu s celosvětovou odborností v oblasti navrhování a realizace projektů, budování kapacit a e-learningového vzdělávání. CARDET nezávisle spolupracuje s univerzitami a institucemi z Kypru i celého světa, například s kyperským ministerstvem školství, kultury, sportu a mládeže, Yaleovou univerzitou, Nikósijskou univerzitou a Mezinárodní radou pro vzdělávací média. CARDET dokončil řadu projektů týkajících se rozvoje budování kapacit a plánování v oblasti vzdělávání, odborného vzdělávání, podpory mládeže, vzdělávání dospělých, gramotností, digitálních nástrojů, e-learningového vzdělávání, vzdělávacích technologií a sociální integrace marginalizovaných skupin.

Etelä-Pohjanmaan liitto, Finsko | Regionální rada Jižní Ostrobotnie je statutární společný obecní úřad vytvořený a financovaný 18 obcemi. Region Jižní Ostrobotnie se nachází v západním Finsku a má celkem 195 000 obyvatel. Hlavním městem regionu je Seinäjoki a žije v něm 64 000 obyvatel.

Regionální rada Jižní Ostrobotnie je statutární společný obecní úřad vytvořený a financovaný 18 obcemi. Region Jižní Ostrobotnie se nachází v západním Finsku a má celkem 195 000 obyvatel. Hlavním městem regionu je Seinäjoki a žije v něm 64 000 obyvatel. Základní myšlenkou je podněcovat a realizovat meziodvětvovou spolupráci ve prospěch občanů, obcí a regionu Jižní Ostrobotnie. Úzce spolupracuje s regionálními, národními a mezinárodními subjekty a sítěmi. VIDEOTEACH je prvním projektem financovaným z programu Erasmus+, na kterém se regionální rada podílí, avšak má bohaté zkušenosti s projekty Interreg Baltic Sea a Interreg Europe.

INSTITUT INPRO, a. s. je vzdělávací, poradenská a obchodní společnost s tradicí od roku 1997 v oblasti odborného vzdělávání pracovníků a vzdělávání dospělých. Za roky svého působení se společnost stala symbolem kvality pro vzdělávání zaměstnanců všech kategorií a oborů.

INSTITUT INPRO se specializuje zejména na realizaci profesních školení pro zaměstnance i manažery „na míru“, realizuje vzdělávací projekty pro dospělé a seniory od hard-skills po soft-skills a zajišťuje poradenskou činnost v oblasti managementu, obchodu, marketingu, financí, řízení lidských zdrojů, digitalizace a dalších oblastí firemního řízení a podnikání.

INSTITUT INPRO je navíc aktivní v oblasti projektů vzdělávání dospělých a odborných dovedností financovaných z veřejných zdrojů, zejména z komunitárních programů Evropské unie a projektů finančně podpořených v rámci státní dotační politiky.

FundeuTAD (Funding EU Training and Development) je společnost zaměřená na ICT a odborné vzdělávání a přípravu, kterou tvoří skupina seniorních odborníků, kteří již několik let pracují v oblasti spolupráce s EU (Erasmus, Interregs, LIFE, Horizon2020 atd.).

FundeuTAD má bohaté zkušenosti s e-learningem a školením, přičemž její zaměstnanci realizovali více než 50 kurzů.

Pokud jde o odborné vzdělávání a přípravu, některé z oblastí, kterými se FundeuTAD již zabývala, jsou udržitelné zemědělství, informační a komunikační technologie, oběhové hospodářství či rozvoj venkova.

Sofia Energy Agency Association, Bulgaria byla založena v roce 2001 v rámci programu SAVE II EU. Podle svého statutu je SOFENA nevládní organizací a neziskovou právnickou osobou. Jejími zakladateli jsou Sofijský magistrát, Státní agentura pro energetickou účinnost a řada dalších subjektů a zástupců vědeckých ústavů, univerzit, spotřebitelů a podnikatelských organizací.

Hlavními cíli SOFENY je pomáhat obcím při vytváření politik udržitelné energetiky; navazovat a rozvíjet kontakty se spřízněnými organizacemi v rámci EU i mimo ni za účelem předávání know-how a nejnovějších technologií v oblasti udržitelnosti, energetické účinnosti a ekologie. SOFENA spolupracuje s odborníky z Technické univerzity v Sofii, Univerzity architektury a stavebnictví, Bulharské akademie věd a se soukromými společnostmi. SOFENA je jedním ze zakladatelů Asociace bulharských energetických agentur – ABEA.

Temizel-Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Turkey | Škola byla založena v roce 1998 v tureckém Karamanu a je veřejnou institucí, která poskytuje odborné vzdělání studentům ve věku 14-19 let. Odborné vzdělávání je poskytováno celkem v 5 oborech: Informační technologie, Elektrotechnika a Elektronika, Technologie průmyslové automatizace, Chemické technologie a Technologie obnovitelných zdrojů energie. Vzdělávání pro 556 žáků zajišťuje 31 učitelů všeobecných předmětů a 22 učitelů odborných předmětů a 6 správců. Od roku 2006 škola realizuje projekt Erasmus+ 13 Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání, za který získala v roce 2018 osvědčení o akreditaci mobility žáků a pracovníků v odborném vzdělávání. Škola, má zároveň Osvědčení o akreditaci mobility žáků a pracovníků v odborném vzdělávání KA120-VET a v letech 2021-2027 se zúčastnila 4 různých projektů KA220.

Inteligentna Energija, Croatia | Klastr „Inteligentna Energija“ je obchodní síť malých a středních podniků, které svým kreativním přístupem přispívají k posílení průmyslu OZE a energetické účinnosti. Jeho posláním je vytvářet nová zelená pracovní místa prostřednictvím výroby řešení a systémů, jakož i dodávek a průběžné péče o instalovaná zařízení a technologie. Klastr „Inteligentna Energija“ se zaměřuje na zelené technologie v oblastech vodní energie (malé vodní elektrárny), solární energie (fotovoltaické a tepelné systémy), biomasy a energetické účinnosti, které mají vysoký potenciál zaměstnanosti. Činnost klastru přispívá k hospodářskému růstu, instalaci nových zdrojů energie a vyšší bezpečnosti dodávek energie, lepším podmínkám životního prostředí a nižším emisím plynů.

Digitaleus OÜ, Estonia | DIGITALEUS OÜ je společnost působící v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, která má zkušenosti s online a distančním vzděláváním v několika oblastech. Poskytuje nejmodernější odborné znalosti v oblasti hodnocení, monitorování a analytických služeb v oblasti regionálního rozvoje, inovací a vzdělávání.

DIGITALEUS zaměstnává pracovníky s více než 20 lety zkušeností v oblasti vzdělávání, spolupráce s EU a řízení či hodnocení projektů. Odborníci DIGITALEUS mají specifické zkušenosti s hodnocením i monitorováním projektů v rámci programů EU na mezinárodní i národní úrovni, včetně evaluační práce pro Evropskou komisi. Odborné znalosti dále sahají k monitorování dopadů, projektovému řízení projektů financovaných EU, které jsou součástí národních operačních programů ESF a EFRR.