Menu Close

Tulemused

Projektiperioodi jooksul töötame välja:

  • Tulevaste videoõpetajate pädevusprofiil, mis põhineb ELi kvalifikatsioonistruktuuridel ja kvaliteedipõhimõtetel, järgides Euroopa oskuste, pädevuste, kvalifikatsioonide ja ametite (ESCO) ja DigCompEdu klassifikatsiooni.
  • Metoodika õpetajate videooskuste analüüsi koostamiseks, pädevuste tunnustamiseks ja koolitusvajaduste kindlaksmääramiseks.
  • Veebipõhine videokursus, mis vaatab üle kõik vajalikud pädevusprofiilis määratletud pädevused, täites lüngad, mida iga õpetaja vajab analoogõppeüksuste nõuetekohaseks muutmiseks täielikult tõhusaks digitaalkoolituseks.
  • Videoõpetuse sisu rohelise tööstuse jaoks (päikesepargi isetarbimine; VideoTeach päikesepargi elektrijaamad; VideoTeach päikesesoojusenergia; VideoTeach aerotermilised pumbad).