Menu Close

Partneri

RegioVision je neovisna, vlasnička tvrtka za pružanje usluga i upravljanje projektima s gotovo 20 godina iskustva u područjima integracije tržišta rada, zapošljavanja, poslovnog razvoja i obrazovnog rada sa sjedištem u Schwerinu, glavnom gradu pokrajine Mecklenburg-Vorpommern. Temeljna kompetencija je osmišljavanje, koordinacija i provedba regionalnih i europskih projekata tržišta rada. Bliska suradnja između tvrtki i udruženja te europskih i regionalnih mrežnih partnera polazište je za ekonomski, stručni i inovativni projektni rad.

Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology LTD-CARDET, Cyprus je neovisna, neprofitna, nevladina organizacija za istraživanje i razvoj sa sjedištem na Cipru. To je jedan od vodećih centara za istraživanje i razvoj u euro-mediteranskoj regiji, sa stručnosti na globalnoj razini u izradi i provedbi projekata, izgradnji kapaciteta i e-učenju. CARDET je neovisno povezan sa sveučilištima i institucijama iz Cipra i cijelog svijeta, kao što su Ministarstvo obrazovanja, kulture, sporta i mladeži Cipra, Sveučilište Yale, Sveučilište u Nikoziji i Međunarodno vijeće obrazovnih medija. CARDET je dovršio brojne projekte koji se odnose na razvoj izgradnje kapaciteta i planiranje u strukovnom obrazovanju I obrazovanju općenito, podršku mladima, učenje odraslih, pismenost, digitalne alate, eLearning, obrazovnu tehnologiju i društvenu integraciju marginaliziranih skupina.

Etelä-Pohjanmaan liitto, Finland | Regionalno vijeće Južne Ostrobothnije je statutarno i zajedničko općinsko tijelo koje je formiralo 18 općina koje ga i financiraju. Regija Južna Ostrobotnija nalazi se u zapadnoj Finskoj i ima ukupno 195.000 stanovnika. Glavni grad regije je Seinäjoki i ima 64.000 stanovnika. Regionalno vijeće ima oko 30 stručnjaka koji se bave regionalnim planiranjem i razvojem, kao i pitanjima kulturnog razvoja i internacionalizacije. Temeljna ideja naših aktivnosti je poticanje i provedba međusektorske suradnje od koje će koristi imati građani, općine i regija Južne Ostrobothnije. Blisko surađujemo s regionalnim, nacionalnim i međunarodnim dionicima i mrežama. VIDEOTEACH je prvi projekt financiran Erasmusom+ u kojem sudjelujemo, ali imamo veliko iskustvo s projektima Interreg Baltic Sea i Interreg Europe.

INSTITUT INPRO, a.s. je obrazovna, konzultantska i trgovačka tvrtka s tradicijom od 1997. godine koja djeluje na području stručnog osposobljavanja radnika i obrazovanja odraslih – oba u konceptualnom okviru cjeloživotnog učenja. Tijekom godina tvrtka je postala simbol kvalitete za edukaciju zaposlenika svih kategorija i područja.

INPRO je specijaliziran za provedbu “po mjeri” profesionalne obuke za zaposlenike i menadžere, obrazovnih projekata za odrasle i starije, od ‘’tvrdih’’ do ‘’mekih vještina’’, te konzultantskih usluga u menadžmentu, poslovanju, marketingu, financijama, upravljanju ljudskim potencijalima, digitalizaciji i drugim područjima korporativnog upravljanja i poduzetništva. Osim toga, INPRO je aktivan u području projekata obrazovanja odraslih i projekata strukovne mobilnosti koji se financiraju iz javnih izvora, posebice iz programa Zajednice Europske unije te u okviru državne politike subvencioniranja.

FundeuTAD (Funding EU Training and Development) je ICT i VET tvrtka koju formira grupa iskusnih stručnjaka koji već nekoliko godina rade na suradnji s EU (Erasmus, Interregs, LIFE, Horizon2020, itd.).

FundeuTAD ima veliko iskustvo u e-učenju i obuci, s više od 50 tečajeva koje provodi njihovo osoblje.

Što se tiče strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, neka od područja koja su do sada obrađena su održiva poljoprivreda, ICT, kružno gospodarstvo i ruralni razvoj. Ostala ključna iskustva FundeuTAD-a uključuju obradu podataka za e-učenje i obuku te izradu nastavnog materijala koji se temelji na atraktivnom sadržaju, uglavnom vizualnim i grafičkim informacijama. ICT alati kojima upravlja FundeuTAD ključni su instrumenti za novi način dijeljenja znanja i pružanja digitalne obuke.

Sofia Energy Agency Association, Bulgaria osnovana je 2001. godine u sklopu SAVE II programa EU. Prema statutu SOFENA je nevladina organizacija i neprofitno pravno tijelo. Njegovi osnivači su Općina Sofija, Državna agencija za energetsku učinkovitost i niz drugih subjekata i predstavnika znanstvenih instituta, sveučilišta, potrošača i poslovnih organizacija.

Glavni ciljevi SOFENE su pomoć općinama u razvoju politika održive energije; uspostaviti i razvijati kontakte sa srodnim organizacijama unutar i izvan EU za prijenos znanja i suvremenih tehnologija u području održivosti, energetske učinkovitosti i ekologije. SOFENA radi u suradnji sa stručnjacima s Tehničkog sveučilišta u Sofiji, Sveučilišta za arhitekturu i građevinarstvo, Bugarske akademije znanosti i privatnim tvrtkama.

SOFENA je jedan od osnivača Udruge bugarskih energetskih agencija – ABEA.

Temizel-Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Turkey | Osnovana 1998. u Karamanu u Turskoj, naša škola je javna škola koja pruža strukovno obrazovanje učenicima od 14 do 19 godina. U našoj školi strukovno obrazovanje izvodi se nastava u ukupno 5 područja: Informacijska tehnologija, Elektro-elektronička tehnologija, Tehnologija industrijske automatizacije, Kemijske tehnologije i Tehnologije obnovljivih izvora energije. Obrazovanje izvodi 22 nastavnika strukovnih predmeta i 6 administratora za 556 učenika u 31 kulturnih smjerova. Naša škola, koja od 2006. godine provodi Erasmus+ 13 projekt mobilnosti učenika i osoblja u strukovnom obrazovanju, dobila je 2018. godine Certifikat o akreditaciji mobilnosti učenika i osoblja u strukovnom obrazovanju. Naša škola koja ima KA 120-VET Certifikat o akreditaciji mobilnosti učenika I osoblja u strukovnom obrazovanju između 2021.-2027. također je sudjelovala u 4 različita KA220 projekta.

Inteligentna Energija, Croatia | Klaster “Inteligentna Energija” je poslovna mreža koja okuplja male i srednje tvrtke, znanstvene institucije, stručnjake i nevladine udruge s ciljem jačanja domaće industrije obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti. Ima misiju otvaranja novih zelenih radnih mjesta kroz proizvodnju rješenja i sustava te isporuku i kontinuiranu brigu o instaliranim objektima i tehnologiji. Klaster “Inteligentna Energija” je usmjeren na zelene tehnologije energetskog sektora koje se mogu proizvesti na domaćem tržištu, u području malih hidroelektrana, sunčeve energije (fotonaponski i sunčevi toplinski sustavi), biomase i energetske efikasnosti, a koje imaju visok potencijal zapošljavanja. Klaster svojim djelovanjem pridonosi gospodarskom i ekonomskom razvoju, gradnji novih energetskih izvora, povećanoj sigurnosti opskrbe energijom te povoljnijem utjecaj na okoliš uz smanjenje emisija stakleničkih plinova.

Digitaleus OÜ, Estonia | DIGITALEUS OÜ je VET tvrtka, s usmjerenošću ka online učenju i učenju na daljinu u nekoliko polja, dok pruža vrhunsku stručnost u evaluaciji, praćenju i analitičkim uslugama u poljima regionalnog razvoja, inovacija i obrazovanja.

DIGITALEUS uključuje neposredno osoblje s više od 20 godina iskustva u području obrazovanja, EU suradnje, te upravljanjem i evaluacijom projekata.

Stručnjaci DIGITALEUS-a imaju specifično iskustvo u evaluaciji i praćenju projekata i programa EU na međunarodnoj i nacionalnoj razini, uključujući rad na evaluaciji za Europsku komisiju. Stručnost nadalje doseže praćenje utjecaja i upravljanje projektima financiranih od strane EU unutar ESF i ERDF nacionalnih operativnih programa.