Valikko Sulje

Partneri

RegioVision on itsenäinen, omistajajohtoinen palvelu- ja projektinhallintayritys, jolla on lähes 20 vuoden kokemus työmarkkinoille integroitumisesta, henkilöstön välittämisestä, liiketoiminnan kehittämisestä ja koulutustyöstä. Sen toimipaikka on  Schwerinissä, Mecklenburg-Vorpommernin alueella Saksassa. Yrityksen ydinosaamista on alueellisten ja eurooppalaisten työmarkkinahankkeiden suunnittelu, koordinointi ja toteutus. Tiivis yhteistyö yritysten ja yhdistysten sekä eurooppalaisten ja alueellisten verkostokumppaneiden välillä on taloudellisen, ammattimaisen ja innovatiivisen hanketyön lähtökohta.

Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology LTD-CARDET, Cyprus on riippumaton, voittoa tavoittelematon, valtiosta riippumaton tutkimus- ja kehittämisorganisaatio, jonka kotipaikka on Kypros. Se on yksi eurooppalaisen Välimeren alueen johtavista tutkimus- ja kehittämiskeskuksista, ja sillä on  maailmanlaajuista asiantuntemusta hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa, valmiuksien kehittämisessä ja verkko-oppimisessa. CARDET tekee yhteistyötä yliopistojen ja muiden organisaatioiden kanssa, kuten Kyproksen opetus-, kulttuuri-, urheilu- ja nuorisoministeriön, Yalen yliopiston, Nikosian yliopiston ja kansainväliseen koulutusmedian neuvoston. CARDET on toteuttanut lukuisia hankkeita, jotka liittyvät koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen valmiuksien kehittämiseen ja suunnitteluun, nuorisotukeen, aikuiskoulutukseen, lukutaitoon, digitaalisiin välineisiin, verkko-opetukseen, opetusteknologiaan ja syrjäytyneiden ryhmien sosiaaliseen integraatioon.

Etelä-Pohjanmaan liitto, Finland | Etelä-Pohjanmaan liitto on 18 kunnan muodostama ja rahoittama lakisääteinen kuntayhtymä. Etelä-Pohjanmaan maakunta sijaitsee Länsi-Suomessa, ja sen väkiluku on 195 000 asukasta. Maakunnan pääkaupunki on Seinäjoki, missä on 64.000 asukasta.

Maakuntaliitossa on noin 30 asiantuntijaa, jotka työskentelevät mm. aluesuunnittelun ja aluekehityksen sekä kulttuurin kehittämisen ja kansainvälistymisen kysymysten parissa. Toimintamme ydinajatuksena on edistää ja toteuttaa monialaista yhteistyötä, josta hyötyvät Etelä-Pohjanmaan kansalaiset, kunnat ja maakunta. Teemme tiivistä yhteistyötä alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten sidosryhmien ja verkostojen kanssa.

VIDEOTEACH on ensimmäinen Erasmus+-rahoitteinen hanke, johon osallistumme, mutta meillä on vahvaa kokemusta Interreg Baltic Sea- ja Interreg Europe -hankkeista.

INSTITUT INPRO, a.s. on vuonna 1997 perustettu koulutus-, konsultointi- ja kauppayhtiö, joka toimii työntekijöiden ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen alalla elinikäisen oppimisen viitekehyksessä. Yrityksestä on sen toiminnan aikana tullut kaikkien luokkien ja alojen työntekijöiden koulutuksen laadun symboli.

INPRO on erikoistunut toteuttamaan “räätälöityä” ammatillista koulutusta työntekijöille ja johtajille, koulutushankkeita aikuisille ja senioreille sekä konsultointipalveluja johtamisen, liiketoiminnan, markkinoinnin, rahoituksen, henkilöstöhallinnon, digitalisoinnin,  yritysjohtamisen ja yrittäjyyden teemoissa.  Lisäksi INPRO tototeuttaa aktiivisesti aikuiskoulutus-  ja ammatillisen liikkuvuuden hankkeita, joita rahoitetaan julkisista lähteistä, erityisesti Euroopan unionin yhteisön ohjelmista ja valtion tuella. Instituutin päätoimipaikka on Prahassa Tšekissä.

FundeuTAD (Funding EU Training and Development) on tieto- ja viestintätekniikan ja ammatillisen koulutuksen yritys. Sen on perustanut joukko johtavia asiantuntijoita, jotka ovat työskennelleet EU-yhteistyön parissa jo useita vuosia (Erasmus, Interreg, LIFE, Horisontti 2020 jne.).

FundeuTADilla on laaja kokemus verkko-oppimisesta ja -koulutuksesta, ja sen henkilöstö on toteuttanut yli 50 kurssia. Ammatillisen koulutuksen osalta joitakin tähän mennessä käsiteltyjä aloja ovat kestävä maatalous, tieto- ja viestintätekniikka, kiertotalous ja maaseudun kehittäminen.

FundeuTADilla on kokemusta lisäksi sisällön tuottamisesta verkko-oppimista ja -koulutusta varten erityisesti visuaalisessa ja graafisessa muodossa. FundeuTADin tieto- ja viestintätekniikan välineillä on tärkeä rooli tiedon jakamisen ja digitaalisen koulutuksen uusissa muodoissa. Yritys toimii monipaikkaisesti mm. Portugalissa, Espanjassa ja Tšekissä.

Sofia Energy Agency Association, Bulgaria on perustettu Bulgariassa vuonna 2001 EU:n SAVE II -ohjelman puitteissa. Sääntöjensä mukaan SOFENA on voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö. Sen perustajia ovat Sofian kunta, valtion energiatehokkuusvirasto sekä joukko muita yhteisöjä ja tiedeinstituuttien, yliopistojen sekä kuluttaja- ja yritysjärjestöjen edustajia.

SOFENAn päätavoitteet ovat auttaa kuntia kestävän energiapolitiikan kehittämisessä sekä luoda ja kehittää yhteyksiä EU:n sisä- ja ulkopuolisiin organisaatioihin energiatehokkuuteen ja ekologiaan liittyvän tiedon ja uusimman teknologian siirtämiseksi kestävää kehitystä tukien.   SOFENA toimii yhteistyössä Sofian teknisen yliopiston, arkkitehtuuri- ja rakennusalan yliopiston, Bulgarian tiedeakatemian ja yksityisten yritysten asiantuntijoiden kanssa. SOFENA on yksi Bulgarian energiatoimistojen yhdistyksen ABEA:n perustajista.

Temizel-Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Turkey | Temizel-Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Turkki | on perustettu vuonna 1998 Karamanissa Turkissa. Se on julkinen koulu, joka tarjoaa ammatillista koulutusta 14-19-vuotiaille oppilaille. Opetusta on  viidellä alalla: tietotekniikka, sähkö-elektroniikkatekniikka, teollisuusautomaatiotekniikka, kemiantekniikka ja uusiutuvan energian tekniikka. Opiskelijoita on 556, opettajia 22, ja hallintohenkilökuntaa kuusi henkilöä. Oppilaitos on toteuttanut + 13 ammatillisen koulutuksen oppijoiden ja henkilöstön liikkuvuushanketta vuodesta 2006 lähtien, sai ammatillisen koulutuksen oppijoiden ja henkilöstön liikkuvuuden akkreditointitodistuksen vuonna 2018. Oppilaitos on osallistunut myös neljään eri KA220-hankkeeseen.

Inteligentna Energija, Croatia | klusteri on kroatialainen pk-yritysten liiketoimintaverkosto, joka vahvistaa  teollisuuden energiatehokkuutta sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Sen tehtävänä on luoda uusia vihreitä työpaikkoja tuottamalla ratkaisuja ja järjestelmiä sekä huoltaa jo käytössä olevia laitoksista ja ylläpitää niiden teknologiaratkaisuja. Inteligentna Energija -klusterin fokusaloja vihreässä teknologiassa ovat vesivoima (pienet vesivoimalaitokset), aurinkoenergia (aurinkosähkö- ja lämpöjärjestelmät), biomassa sekä energiatehokkuuden parantaminen. Niillä kaikilla on suuri työllisyyspotentiaali. Klusterin toiminta edistää talouskasvua, uusien energialähteiden käyttöönottoa, parantaa energian toimitusvarmuutta, parantaa ympäristöolosuhteita ja vähentää kaasupäästöjä.

Digitaleus OÜ, Estonia | DIGITALEUS OÜ on virolainen ammatillisen koulutuksen yritys, jolla on asiantuntemusta useiden alojen verkko- ja etäopetuksesta. Se tarjoaa huipputason asiantuntemusta arviointi-, seuranta- ja analyysipalveluista aluekehityksen, innovoinnin ja koulutuksen aloilla.

DIGITALEUSin henkilöstöllä on yli 20 vuoden kokemus koulutuksen, EU-yhteistyön sekä hankkeiden hallinnoinnin ja arvioinnin alalta. DIGITALEUS-asiantuntijoilla on erityistä kokemusta kansainvälisten ja kansallisten EU-hankkeiden ja -ohjelmien arvioinnista ja seurannasta, mukaan lukien arviointityö Euroopan komissiolle. Asiantuntemus ulottuu myös ESR:n ja EAKR:n kansallisiin toimenpideohjelmiin kuuluvien EU-rahoitteisten hankkeiden vaikutusten seurantaan ja hankehallintoon.