Menu Close

Napredak projekta

Projekt VideoTeach ima za cilj opremiti instruktore i trenere digitalnim kompetencijama za proizvodnju i korištenje nastavnih videa. Profil kompetencije opisat će potrebe za osposobljavanjem. Među ostalim, bit će uključena najvažnija i najrelevantnija područja kompetencija i razina iz Europskog okvira digitalnih kompetencija (DigComp), primijenjenih na video obrazovanje za poučavanje u zelenoj industriji.

Kako bi osigurali realnu vezu između ishoda projekta i radnog svijeta, partneri su analizirali svoje nacionalne potrebe za vještinama na temelju svojih iskustava i stručnih mišljenja. Analiza je dovela do saznanja, npr. koja su područja kompetencija i razine kompetencija od posebne važnosti za razvoj specifičnog profila kompetencija VideoTeach.

Izvješće o analizi potreba za vještinama