Valikko Sulje

Hankkeen edistyminen

VideoTeach-hankkeen tavoitteena on parantaa opettajien ja kouluttajien digitaalista osaamista opetusvideoiden tuottamisessa ja hyödyntämisessä.  Hankkeessa laaditaan tunnistettujen koulutustarpeiden pohjalta video-opetuksen osaamisprofiili. Siihen sisältyvät muun muassa tärkeimmät ja olennaisimmat osaamisalueet ja eurooppalaisen digitaalisen osaamisen viitekehyksen (DigComp) tasot. Käytännössä profiilia hyödynnetään opetusvideokoulutuksessa, jota pilotoidaan ”vihreän teollisuuden” kontekstissa.

Varmistaakseen realistisen yhteyden hankkeen tulosten ja työelämän välillä hankkeen partnerit ovat analysoineet kansalliset osaamistarpeet kokemustensa ja ammatillisen osaamisensa perusteella. Analyysin perusteella tunnistettiin ne  osaamisalueet ja osaamistasot, mitkä ovat erityisen tärkeitä VideoTeach-osaamisprofiilin kehittämisen kannalta.

Raportti osaamistarpeiden analyysistä