Μενού Κλείσιμο

Έναρξη του έργου

Με μια διήμερη συνάντηση στο Σβερίν της Γερμανίας στις αρχές Μαρτίου σηματοδοτήθηκε η έναρξη του έργου VideoTeach. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής μας, συμφωνήσαμε για τα επόμενα συγκεκριμένα βήματα, συζητήσαμε την ανάπτυξη ενός προφίλ ικανοτήτων όσον αφορά το περιεχόμενο και την εμπειρογνωμοσύνη, συγκεντρώσαμε ιδέες και συζητήσαμε και συμφωνήσαμε σε οργανωτικά θέματα.

Η κοινοπραξία του έργου θα εργαστεί τους επόμενους μήνες για να δημιουργήσει εργαλεία και πόρους για την παραγωγή εκπαιδευτικών βίντεο υψηλής ποιότητας, με απώτερο στόχο την προώθηση της ευρύτερης χρήσης της διαδικτυακής, μικτής και εξ αποστάσεως μάθησης. Με βάση τις ατομικές τους δεξιότητες, οι εκπαιδευτικοί θα υποστηριχθούν και θα παρακινηθούν ώστε να παράγουν αποτελεσματικά και ποιοτικά βίντεο και να τα χρησιμοποιούν ως συμπλήρωμα στη διδασκαλία τους. Το έργο VideoTeach χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης από μια σύμπραξη εννέα εταίρων από τη Φινλανδία, την Ισπανία, τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Εσθονία, την Τουρκία, την Κύπρο, την Τσεχία και τη Γερμανία.