Μενού Κλείσιμο

Πρόοδος έργου

Το έργο VideoTeach στοχεύει να εξοπλίσει τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευτές με ψηφιακές ικανότητες για την παραγωγή και τη χρήση εκπαιδευτικών βίντεο. Το προφίλ ικανοτήτων θα περιγράφει τις ανάγκες κατάρτισης. Μεταξύ άλλων, θα συμπεριληφθούν οι πιο σημαντικοί και σχετικοί τομείς ικανοτήτων και τα επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Ψηφιακών Ικανοτήτων (DigComp), που εφαρμόζεται στην εκπαίδευση μέσω βίντεο για τη διδασκαλία στην πράσινη βιομηχανία. Για να εξασφαλιστεί μια ρεαλιστική σύνδεση μεταξύ των αποτελεσμάτων του έργου και του κόσμου εργασίας, οι εταίροι έχουν αναλύσει τις εθνικές τους ανάγκες δεξιοτήτων με βάση τις εμπειρίες και τις επαγγελματικές τους απόψεις. Η ανάλυση οδήγησε σε ευρήματα, π.χ., ποιοι από τους τομείς ικανοτήτων και τα επίπεδα ικανοτήτων έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου προφίλ ικανοτήτων VideoTeach.

Έκθεση ανάλυσης αναγκών σε δεξιότητες (English)