Μενού Κλείσιμο

Συνεργάτες

RegioVision, Γερμανία | Η RegioVision είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία παροχής υπηρεσιών και διαχείρισης έργων με σχεδόν 20 χρόνια εμπειρίας στους τομείς της ένταξης στην αγορά εργασίας, της τοποθέτησης προσωπικού, της επιχειρηματικής ανάπτυξης και της εκπαιδευτικής εργασίας με έδρα το Σβερίν, πρωτεύουσα του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας. Βασική αρμοδιότητα είναι ο σχεδιασμός, ο συντονισμός και η υλοποίηση περιφερειακών και ευρωπαϊκών έργων για την αγορά εργασίας. Η στενή συνεργασία μεταξύ εταιρειών και οργανισμών καθώς και ευρωπαίων και περιφερειακών εταίρων δικτύων είναι το σημείο εκκίνησης για οικονομικές, επαγγελματικές και καινοτόμες εργασίες έργων.

CARDET (Κέντρο Προώθησης Έρευνας και Ανάπτυξης στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία), | Ο εκπαιδευτικός οργανισμός CARDET (Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology) είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης με έδρα την Κύπρο. Το CARDET είναι ένα από τα κορυφαία κέντρα έρευνας και ανάπτυξης στην ευρωμεσογειακή περιοχή, με παγκόσμια εμπειρογνωμοσύνη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων, τη ανάπτυξη ικανοτήτων και την ηλεκτρονική μάθηση.

Το CARDET συνεργάζεται ανεξάρτητα με πανεπιστήμια και ιδρύματα από την Κύπρο και όλο τον κόσμο, όπως το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Yale, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Διεθνές Συμβούλιο Εκπαιδευτικών Μέσων. Το CARDET έχει ολοκληρώσει μεγάλο αριθμό έργων που σχετίζονται με την ανάπτυξη δεξιοτήτων και σχεδιασμού στην εκπαίδευση γενικότερα, την ΕΕΚ, την υποστήριξη των νέων, την εκπαίδευση ενηλίκων, την ηλεκτρονική μάθηση, την εκπαιδευτική τεχνολογία και την κοινωνική ένταξη περιθωριοποιημένων ομάδων.

Etelä-Pohjanmaan liitto, Φινλανδία | Το Περιφερειακό Συμβούλιο της Νότιας Οστροβόθνιας είναι μια θεσμοθετημένη κοινή δημοτική αρχή που σχηματίζεται και χρηματοδοτείται από τους 18 δήμους. Η Περιφέρεια της Νότιας Οστροβόθνιας βρίσκεται στη Δυτική Φινλανδία και έχει συνολικό πληθυσμό 195 χιλιάδων κατοίκων. Πρωτεύουσα της περιοχής είναι το Σέιναγιοκι με 64 χιλιάδες κατοίκους.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει περίπου 30 εμπειρογνώμονες που ασχολούνται μεταξύ άλλων με θέματα χωροταξίας και ανάπτυξης, πολιτιστικής ανάπτυξης και διεθνοποίησης. Η βασική ιδέα των δραστηριοτήτων του συμβουλίου είναι να ενθαρρύνει τη διατομεακή συνεργασία προς όφελος των πολιτών, των δήμων και της περιφέρειας της Νότιας Οστροβόθνιας. Το συμβούλιο συνεργάζεται στενά με περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς ενδιαφερόμενους φορείς και δίκτυα.

Το VideoTeach είναι το πρώτο χρηματοδοτούμενο από το Erasmus+ έργο στο οποίο συμμετέχει το συμβούλιο, αλλά διαθέτει μεγάλη εμπειρία από έργα Interreg Baltic Sea και Interreg Europe.

Institut INPRO, a.s., Τσεχία | Το Ινστιτούτο INPRO είναι μια εκπαιδευτική, συμβουλευτική και εμπορική εταιρεία με παράδοση από το 1997. Η εταιρία δραστηριοποιείται στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης των εργαζομένων και της εκπαίδευσης ενηλίκων, στο εννοιολογικό πλαίσιο της δια βίου μάθησης. Με τα χρόνια, η εταιρεία έχει γίνει σύμβολο ποιότητας για την εκπαίδευση των εργαζομένων όλων των κατηγοριών και του τομέα γενικότερα. Το INPRO ειδικεύεται στην εφαρμογή εξατομικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης για υπαλλήλους και διευθυντές, εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ενήλικες και ηλικιωμένους από σκληρές δεξιότητες έως μαλακές δεξιότητες και συμβουλευτικών υπηρεσιών στη διοίκηση, τις επιχειρήσεις, το μάρκετινγκ, τα οικονομικά, τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων, την ψηφιοποίηση και άλλους τομείς της εταιρικής διακυβέρνησης και της επιχειρηματικότητας. Επιπλέον, το INPRO δραστηριοποιείται στον τομέα των προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων και των έργων επαγγελματικής κινητικότητας που χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους, ιδιαίτερα από κοινοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο πλαίσιο της κρατικής πολιτικής επιδοτήσεων.

FundeuTAD (Funding EU Training and Development) | Η FundeuTAD είναι μια εταιρεία ΤΠΕ και ΕΕΚ που έχει συσταθεί από μια ομάδα ανώτερων εμπειρογνωμόνων που εργάζονται για τη συνεργασία στην ΕΕ εδώ και αρκετά χρόνια (Erasmus, Interreg, LIFE, Ορίζοντας 2020 κ.λπ.).

Η FundeuTAD έχει τεράστια εμπειρία στην ηλεκτρονική μάθηση και κατάρτιση, με περισσότερα από 50 μαθήματα να υλοποιούνται από το προσωπικό του. Όσον αφορά την ΕΕΚ, ορισμένοι από τους τομείς που έχουν εξεταστεί μέχρι στιγμής είναι η βιώσιμη γεωργία, οι ΤΠΕ, η κυκλική οικονομία και η αγροτική ανάπτυξη. Άλλες βασικές εμπειρίες του FundeuTAD περιλαμβάνουν την επεξεργασία δεδομένων για ηλεκτρονική μάθηση και κατάρτιση και την παραγωγή διδακτικού υλικού βασισμένου σε ελκυστικό περιεχόμενο, κυρίως οπτικές και γραφικές πληροφορίες. Τα εργαλεία ΤΠΕ που διαχειρίζεται το FundeuTAD αποτελούν βασικά μέσα για τον νέο τρόπο ανταλλαγής γνώσεων και παροχής ψηφιακής κατάρτισης.

SOFENA (Ενεργειακό Πρακτορείο Σόφιας), Βουλγαρία | Το SOFENA ιδρύθηκε το 2001 στο πλαίσιο του προγράμματος SAVE II της ΕΕ. Σύμφωνα με το καταστατικό του, το SOFENA είναι μη κυβερνητικός οργανισμός και νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οι ιδρυτές της είναι ο Δήμος Σόφιας, η Κρατική Υπηρεσία Ενεργειακής Απόδοσης και άλλοι φορείς και εκπρόσωποι επιστημονικών ιδρυμάτων, πανεπιστημίων, καταναλωτών και επιχειρηματικών οργανώσεων.

Οι κύριοι στόχοι του SOFENA είναι να βοηθήσει τους δήμους στην ανάπτυξη βιώσιμων ενεργειακών πολιτικών, να δημιουργήσει και να αναπτύξει επαφές με σχετικούς οργανισμούς εντός και εκτός της ΕΕ για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και σύγχρονων τεχνολογιών στον τομέα της βιωσιμότητας, της ενεργειακής απόδοσης και της οικολογίας. Το SOFENA συνεργάζεται με ειδικούς από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας, το Πανεπιστήμιο Αρχιτεκτονικής και Κατασκευών, τη Βουλγαρική Ακαδημία Επιστημών και με ιδιωτικές εταιρείες.

Το SOFENA είναι ένας από τους ιδρυτές της Ένωσης Βουλγαρικών Ενεργειακών Οργανισμών – ABEA.

Temizel-Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Τουρκία| Ιδρύθηκε το 1998 στο Καραμάν της Τουρκίας. Το κέντρο είναι ένα δημόσιο σχολείο που παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση σε μαθητές ηλικίας 14-19 ετών. Στο σχολείο, η επαγγελματική εκπαίδευση δίνεται σε 5 τομείς συνολικά: Τεχνολογίες Πληροφορικής, Ηλεκτρική-Ηλεκτρονική Τεχνολογία, Τεχνολογίες Βιομηχανικού Αυτοματισμού, Χημικές Τεχνολογίες και Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Στο σχολείο φοιτούν 556 φοιτητές, ενώ σε αυτό προσφέρονται στα 31 πολιτιστικά μαθήματα, με 22 καθηγητές επαγγελματικών μαθημάτων και 6 διοικητικούς υπάλληλους. Το σχολείο, το οποίο υλοποιεί 13 έργα κινητικότητας εκπαιδευομένων και προσωπικού επαγγελματικής εκπαίδευσης Erasmus+ από το 2006, έλαβε το πιστοποιητικό πιστοποίησης κινητικότητας σπουδαστών και προσωπικού επαγγελματικής εκπαίδευσης το 2018. Το σχολείο διαθέτει το πιστοποιητικό κινητικότητας μαθητών και προσωπικού επαγγελματικής εκπαίδευσης KA120-VET μεταξύ 2021-2027, ενώ συμμετείχε επίσης σε 4 διαφορετικά έργα KA220.

Inteligentna Energija, Κροατία | Το δίκτυο Inteligentna Energija είναι ένα επιχειρηματικό δίκτυο μικρομεσαίων επιχειρήσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της βιομηχανίας ΑΠΕ και της ενεργειακής απόδοσης με τη δημιουργική τους προσέγγιση. Αποστολή του είναι η δημιουργία νέων πράσινων θέσεων εργασίας μέσω της παραγωγής λύσεων και συστημάτων καθώς και μέσω της παράδοσης και της συνεχούς φροντίδας των εγκατεστημένων εγκαταστάσεων και της τεχνολογίας. Το δίκτυο επικεντρώνεται στις πράσινες τεχνολογίες στους τομείς της υδροηλεκτρικής ενέργειας (μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς), την ηλιακή ενέργειας (φωτοβολταϊκά και θερμικά συστήματα), τη βιομάζας και την ενεργειακή απόδοση, οι οποίοι έχουν υψηλό δυναμικό απασχόλησης. Οι δραστηριότητες του δικτύου συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη, την εγκατάσταση νέων πηγών ενέργειας και την υψηλότερη ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, τις καλύτερες περιβαλλοντικές συνθήκες και τις χαμηλότερες εκπομπές αερίων.

Digitaleus OÜ, Εσθονία | Η Digitaleus OÜ είναι μια εταιρεία ΕΕΚ, με εμπειρία στη διαδικτυακή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε διάφορους τομείς, ενώ παρέχει υπερσύγχρονη τεχνογνωσία σε υπηρεσίες αξιολόγησης, παρακολούθησης και ανάλυσης στους τομείς της περιφερειακής ανάπτυξης, της καινοτομίας και της εκπαίδευσης.

Το προσωπικό της εταιρίας διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της εκπαίδευσης, της συνεργασίας της ΕΕ και της διαχείρισης και αξιολόγησης έργων. Οι εμπειρογνώμονες του Digitaleus διαθέτουν ειδική εμπειρία στην αξιολόγηση και την παρακολούθηση έργων και προγραμμάτων της ΕΕ σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών αξιολόγησης για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η εμπειρογνωμοσύνη επεκτείνεται περαιτέρω στην παρακολούθηση και τη διαχείριση έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ στο πλαίσιο των εθνικών επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ.