Μενού Κλείσιμο

Καλώς ήρθατε στο VideoTeach!

Κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη των ψηφιακών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και η προώθηση της βιντεοεκπαίδευσης ως το κύριο εργαλείο για την ψηφιακή διδασκαλία.

Με το VideoTeach προωθούμε τη βιντεοεκπαίδευση στις αγροτικές περιοχές, παρέχοντας στους εκπαιδευτικούς της υπαίθρου ικανότητες και εργαλεία που καλύπτουν τις ψηφιακές και άλλες ανάγκες τους σχετικά με τη βιντεοεκπαίδευση.

Το έργο θα προωθήσει επίσης τη βιντεοεκπαίδευση στην πράσινη βιομηχανία, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη μεθοδολογιών, εργαλείων και περιεχομένου βίντεο στις ειδικές βιομηχανίες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και θα υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς της υπαίθρου στην επαγγελματική τους σταδιοδρομίας, διευκολύνοντας την αναγνώριση των υφιστάμενων ψηφιακών μαθησιακών αποτελεσμάτων με την παροχή δομημένης κατάρτισης.